Åssiden skolemusikk
 •    • Loppemarked    • Om Åssiden skolemusikk    • Vil du bli medlem?    • Artikler    • Medlemssider    

 

 

   Vil du bli medlem?
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 

 

 


Hva forventes i skolemusikken?

Her er en liten oversikt over hva som forventes av deg som medlem
i skolemusikken og hva du kan forvente av oss:

Dette kan du forvente av korpset:

Korpset skal gi alle musikantene tilbud om kvalifisert instruksjon.
Korpset skal tilby samspill for alle musikanter, tilpasset den enkeltes nivå.
Korpset skal skaffe til veie de instrumenter, noter, øvingslokaler m.m. som er nødvendig.
Instruktører og dirigenter skal møte presis og godt forberedt til øvelsene.
Korpset skal gi informasjon i god tid om aktiviteter som musikanten skal være med på.  

Dette forventer korpset av deg:

Musikanten skal delta på to ukentlige øvelser, en fellesøvelse og en instrumentaløvelse.
Musikanten skal øve regelmessig hjemme på sitt instrument.
Musikanten skal delta på konserter og andre arrangementer i aktivitetsplanen.
Musikanten skal medvirke til at korpset får et godt miljø og sosialt felleskap.
Musikanten skal behandle instrument og lånte effekter med forsiktighet.
Musikantens mobiltelefon skal være avslått under øvelsen  

Dette forventes av foreldrene:

Tilrettelegge for at musikanten kan delta på korpsets aktiviteter.
Betale kontingent og andre utgifter.
Stille opp på to til tre årlige dugnader.
Lese aktivitetsplaner og annen informasjon

   
 

 

 

Åssiden skolemusikk, Postboks 1547, 3007 Drammen