Åssiden skolemusikk
 •    • Loppemarked    • Om Åssiden skolemusikk    • Vil du bli medlem?    • Artikler    • Medlemssider    

 

 

   Vil du bli medlem?
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 

 

 


Hva koster det å være medlem i skolemusikken?

Hva koster det å være medlem i skolemusikken? (sist oppdatert 14.04.2017)

Medlemskap i Åssiden Skolemusikk koster for tiden 200,- kr pr halvår aspiranter, 350,- kr pr halvår for juniorer og 500,- kr pr halvår for hovedkorpsmusikanter. Kontingenten fastsettes av Årsmøtet. I tillegg kommer skolepenger til Drammen kulturskole, se siste avsnitt.

De øvrige kostnadene dekkes av spilleinntekter, dugnad og offentlige tilskudd.
 Som medlem i skolemusikken får du:
• Uniform
• Instrument
• Noter til samspill
• Undervisning
• Samspill

Alle aktiviteter som musikanten er pålagt å være med på er dekket av kontingenten.

Deltakelse på aktiviteter der musikanten må betale en egenandel er frivillig.
Dette gjelder for eksempel turer, solistkonkurranser, sommerskole etc.

Korpset har for tiden en ordning hvor medlemmer kan få dekket inntil 50% av kostnadene ved deltakelse på NMFs sommerkurs

Når du først er innmeldt i korpset løper medlemskapet inntil det sies opp. Utmelding må skje skriftlig, og innen 15. mai dersom du ikke skal delta neste skoleår.

For at musikantene skal lære seg å spille sitt instrument og få utvikling på tilpasset nivå har alle musikanten instrument opplæring ved Drammen Kulturskole eller annen instruksjon godkjent av korpsleder og dirigent. Foresatte er ansvarlige for innmelding av musikantene i Drammen Kulturskole. Drammen Kulturskole gir søskenmoderasjon og mulighet for friplass, med samme innslagspunkt som ved SFO og Barnehage. Skolepenger for elevplass ved Kulturskolen er for tiden kr 2240 pr halvår.
 

   
 

 

 

Åssiden skolemusikk, Postboks 1547, 3007 Drammen