Åssiden skolemusikk
 •    • Loppemarked    • Om Åssiden skolemusikk    • Vil du bli medlem?    • Artikler    • Medlemssider    

 

 

   Om Åssiden skolemusikk

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 

 

 



 

  • Korpset ble stiftet 27. januar 1960.
  • Vi har omtrent 30 medlemmer (april 2017).
  • Disse er fordelt på aspirant-, junior- og hovedkorps.
  • Øvelse er onsdager

 

Helt siden 1960 har Åssiden hatt sitt eget skolekorps. Korpset har etter hvert blitt et naturlig innslag på arrangementer i lokalmiljøet, enten det er adventsgudstjeneste i kirken, skolestart for 1. klassingene eller bydelsarrangement på 17. mai.  Åssiden Skolemusikk tilbyr musikkopplæring til barn og unge i bydelen vår. I dag er mange av dem blitt voksne. Enkelte har blitt profesjonelle musikere, mens andre kanskje spiller i ett av byens amatørkorps. Noen har sluttet å spille, men sitter allikevel igjen med mange gode minner fra tiden i skolemusikken.
Korpset rekrutterer i dag medlemmer fra Aronsløkka og Åssiden Skole, og har medlemmer fra 7 til 16 år. Medlemmene får undervisning på Drammen kulturskole og går i tillegg på ukentlig samspill i aspirant- junior- eller hovedkorps.
Åssiden Skolemusikk har reist på mange sommerturer og har opptrådt både i Sverige, England, Italia og Frankrike. Om vinteren er det konsertsesong.
 

Korpsene:

Åssiden skolemusikk har de siste årene hatt rundt 40 medlemmer, fordelt på Aspirant-, junior- og hovedkorps.

Aspiranter
Øver på Åssiden skole onsdager kl 16:00. Aspirantkorpset er med ved skolemusikkens konserter, 17.mai og selvfølgelig andre artige seminarer og turer.
Fra høsten begynner musikantene med undervisning hos instruktør på sitt instrument. Etter 1-2 år som aspirant begynner musikantene i Juniorkorpset.

Juniorkorps
Øver i gymsalen på Åssiden skole på onsdager fra kl. 17:00 og 18:45. Etter 1-3 år i Juniorkorpset, men tidligst i 5. klasse, tas musikantene opp i hovedkorpset.

Hovedkorps
Øver i gymsalen på Åssiden skole på onsdager fra kl. 18:00-20:00.




 

 

 

Åssiden skolemusikk, Postboks 1547, 3007 Drammen