Hva koster det å gå i korpset?

Kontigent pr. halvår Pris                                      Søskenmoderasjon
AspirantkorpsKr.   400  30 %
JuniorkorpsKr.  500  30 %
HovedkorpsKr. 600 30 %

Kulturskolen

Vi ønsker at alle musikanter i Åssiden Skolemusikk følger undervisning på Drammen kulturskole i tillegg til samspill med korpset. Drammen kulturskole gir undervisning i musikkinstrumenter. Dette gir barn og unge muligheten til å utforske og utvikle sine kreative talenter.

Annet


I forbindelse med reiser og arrangementer vil det være en egenandel, noen sosiale arrangementer dekkes av korpset. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS