Litt historie


Helt siden 1960 har Åssiden hatt sitt eget skolekorps. Korpset har etter hvert blitt et naturlig innslag på arrangementer i lokalmiljøet, enten det er adventsgudstjeneste i kirken, skolestart for 1. klassingene eller bydelsarrangement på 17. mai. Åssiden Skolemusikk tilbyr musikkopplæring til barn og unge i bydelen vår. I dag er mange av dem blitt voksne. Enkelte har blitt profesjonelle musikere, mens andre kanskje spiller i ett av byens amatørkorps. Noen har sluttet å spille, men sitter allikevel igjen med mange gode minner fra tiden i skolemusikken.
Korpset rekrutterer i dag medlemmer fra Aronsløkka og Åssiden Skole, og har medlemmer fra 7 til 16 år. Medlemmene får undervisning på Drammen kulturskole og går i tillegg på ukentlig samspill i aspirant- junior- eller hovedkorps.
Åssiden Skolemusikk har reist på mange sommerturer og har opptrådt både i Sverige, England, Italia og Frankrike. Om vinteren er det konsertsesong.

Korpsene:
Åssiden skolemusikk har de siste årene hatt rundt 40 medlemmer, fordelt på Aspirant-, junior- og hovedkorps.

Aspirantkorps
Øver på Åssiden skole onsdager kl 16:00. Aspirantkorpset er med ved skolemusikkens konserter, 17.mai og selvfølgelig andre artige seminarer og turer.
Fra høsten begynner musikantene med undervisning hos instruktør på sitt instrument. Etter 1-2 år som aspirant begynner musikantene i Juniorkorpset.

Juniorkorps
Øver i gymsalen på Åssiden skole på onsdager fra kl. 17:00 og 18:45. Etter 1-3 år i Juniorkorpset, men tidligst i 5. klasse, tas musikantene opp i hovedkorpset.

Hovedkorps
Dette er det øverste nivået i Åssiden Skolemusikk. 
Medlemmene i hovedkorpset er de mest erfarne musikantene. 
De øver i gymsalen på Åssiden skole hver onsdag fra kl. 18:00 til 20:00. 

Søk
Driftes av Styreportalen AS